รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

ความหมายและประเภทของเซฟเวอร์


ความหมายและประเภทของเซฟเวอร์


เมื่อแรกเริ่มเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็คงไม่มีอะไรมาก แต่..เมื่อมีเครื่องคอมฯ หลายๆเครื่องมาอยู่ด้วยกับและก็ต้องมีเครื่องเซฟเวอร์ Sever เข้ามาเกี่ยวข้อง และก็จะมีความถามตามมาว่า มันคืออะไร? แล้วเอาไว้ทำอะไร? ซึ่ง FUllSYSTEM จะพาเพื่อนๆมารู้คำตอบของปัญหานี้กันครับ
server หากดูความหมายตรงๆ แล้ว หมายถึงผู้ให้บริการ ส่วนคำนิยามที่ดีที่สุดคงต้องถามวิกิพีเดีย หรืออาจจะหาข้อมูลจาก google เพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดของ server สรุปได้ดังนี้
เซิร์ฟเวอร์ (server) คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครื่อข่าย ข้อความแบบนี้อาจจะงงอยู่บ้าง สรุปอีกครั้งนะครับ server ในทาง computer มี 3 ความหมายคือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
Rack Server & Tower Server
โดยปรกติแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็น server จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ อาจจะเป็น Linux หรือ Windows หรือ Unix ก็ได้ ดังนั้นคำว่า server จึงมิได้หมายถึง คอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น server ถ้าพูดถึงเราคงรู้จักกันดี แต่อาจจะไม่รู้ว่าเรียกว่า server ก็เป็นไปได้ ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้
-Web server คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บ อาทิเช่น Apache web server
-Mail server คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการ E-mail อาทิเช่น Postfix, qmail, courier
-DNS server คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการโดเมนเนม อาทิเช่น bind9
-Database server คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการ database อาทิเช่น mysql, postgresql, DB2
-File server คือโปรแกรมที่ทำหน้าให้บริการแชร์ไฟล์เพื่อให้ใช้งานร่วมกัน เช่น Word, Excel, หรือรูปภาพ เป็นต้น
สำหรับระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้เป็น server ได้แก่
-Linux สำหรับ Linux Distribution ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Debian Ubuntu Readhat Fedora etc.
-Windows สำหรับ Windows ที่นิยมใช้เป็น server ได้แก่ Windows Server 2003
-Unix สำหรับ Unix ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่เก่าแก่ระบบหนึ่ง ที่ยังใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ ได้แก่ BSD
Windows Servwe2003 & Linux Server
ถ้าหากพูดถึง server ก็ต้องรู้ให้แน่ก่อนว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นอาจจะหลงแล้วคุยไม่ รู้เรื่องเอาได้ง่ายๆ ดังนั้นอาจสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้
ถ้ามีคำถามว่า "ใช้อะไรเป็น server" คำถามนี้มักหมายถึงระบบปฏิบัติการ (แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องสอบถามดูให้มั่นใจก่อน)
ถ้าถามว่าใช้อะไรเป็น ... server อาทิเช่น web server ก็หมายถึงโปรแกรมให้บริการ
ถ้าถามว่าใช้ server ยี่ห้ออะไร โดยมากหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น server
โดยปรกติแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องจะติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้หนึ่งระบบ แต่สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้หลายชนิด เช่น ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องลง Linux Distribution Debian เป็นระบบปฏิบัติการ แล้วติดตั้ง Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ติดตั้ง Mysql เป็น Database server ติดตั้ง postfix เป็น mail server เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะทำงานพร้อมกันแต่ต่าง port กัน
ที่มา http://fullsystem.org/