รับทำ SEO

ปัจจัยการจัดอันดับของ google

SEO

การสร้างลิงก์มากเกินไปและน้อยเกินไป


การสร้างลิงก์มากเกินไปและน้อยเกินไป


ควรสร้างลิงก์ที่ใด
บทความที่อาจเรียกได้ว่ามีลิงก์น้อยไป ถ้าหากมีคำที่ต้องการอธิบายเพื่อความเข้าใจตัวบทความ โดยทั่วไปแล้ว ควรสร้างลิงก์นั้นขึ้นมา
การเชื่อมโยงที่ตรงประเด็นต่อหัวข้อสู่อีกบทความหนึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทความมากขึ้น อาจหมายถึง บุคคล เหตุการณ์ หัวข้อต่าง ๆ ที่มีบทความแล้ว หรือสิ่งที่สมควรสร้างลิงก์ขึ้น
สำหรับบทความที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ ให้ใช้แม่แบบ ดูเพิ่ม
บทความที่อธิบายศัพท์เทคนิค ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือคำสแลง ควรให้นิยามสั้นแทนการสร้างลิงก์ ถ้าหากไม่มีบทความที่เหมาะสมในวิกิพีเดีย อาจเชื่อมโยงไปยังวิกิพจนานุกรมได้
คำที่ไม่คุ้นตาสำหรับผู้อ่าน
อย่ากลัวที่จะสร้างลิงก์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นบทความ (หรือ ลิงก์แดง)
ถ้าคุณรู้สึกว่าลิงก์ไม่ได้อยู่ในบทความ แต่มีความเชื่อมโยงกัน อาจย้ายไปที่หัวข้อ ดูเพิ่ม
ที่มา https://th.wikipedia.org/