SEO สายเขียว ติดอันดับตามธรรมชาติ

SEO สายเขียว หรือ SEO ธรรมชาติ แนวคิดสำหรับนัก SEO แบบยั่งยืน

ด่านพิสูจน์อักษร SEO ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา

เราพบว่า Search Engine ไม่รวบรวมเว็ปที่ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องไว้ในดัชนีค้นหาเลย และจะไม่แสดงผลหน้าเว็ปที่ใช้ภาษาไม่ถูกต้องในการค้นหาเช่นเดียวกัน อันนี้ต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ เพราะจะได้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องแก่เยาชน

ไม่ควร Copy ทำซ้ำ หรือลอกเลียน SEO ไม่ส่งเสริม และต่อต้านการคัดลอก

การคัดลอกหรือ Copy ถือเป็นการกระทำที่ละเมิด และไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเลย SEO มีระบบตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้น ตั้งแต่ต้นพฤศจิกายน ที่ผ่านมา หากนำบทความ ภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้อื่นมาแสดง ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา อันสำคัญมากคะ

ค้นหาความเป็นตัวตนให้เจอ แล้วเว็บคุณจะได้รับการชื่นชม จาก SEO

ทุกสิ่งย่อมมีเอกลักษณ์ หรือ ความเป็นตัวตนของตัวเอง หาให้เจอและแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมา อันดับเว็ปไซต์ของคุณ ก็จะมาเป็นอันดับ TOP ตามธรรมชาติ แล้วคะ อย่าลืมหาความเป็นตัวตนให้เจอ นี่คือหลักการ SEO สีเขียว หรือ SEO ธรรมชาติ คุณจะติด TOP 1 โดยไม่ทันตั้งตัว

ข้อคิดการทำ SEO สีเขียว หากไม่มีการจัดอันดับ SEO คุณทำสิ่งนี้หรือไม่

หลักสำคัญอีกหนึ่งประการ สำหรับ SEO สีเขียว จงถามตัวเองว่าหากไม่มีการจัดอันดัย SEO คุณจะทำสิ่งที่คุณทำอยู่หรือไม่ หากคุณตอบว่าใช่ นั่นคือหลักการ SEO สีเขียว คุณทำทุกอย่างอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อ่าน และเว็บไซด์ของคุณจะก้าวสู่ TOP1 ในทันใด

การทำ SEO สีเขียว:ยึดหลักผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

SEO สีเขียว ยึดหลักธรรมชาติ ให้คุณค่าแก่ผู้เยี่ยมชม

SEO คือการทำการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดในขณะนี้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ชนิดตรงเป้า 100 % ยุคค่าครองชีพแพงและการแข่งขันทางธุรกิจออนไลน์ มีการต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและความได้เปรียบทางธุรกิจ การทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ เป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆ จะสังเกตุว่าเกือบทุกธุรกิจไม่ว่าจะขายสินค้าบริการผ่านออนไลน์ อาศัยอินเตอร์เน็ตประชาสัมพันธ์ร้านค้าบริการก็ตามแต่ จะมีการทำ SEO เพื่อให้ร้านค้าเว็บไซต์เหล่านั้นค้นหาได้เพราะปัจจุบันผู้คนจะค้นหาสิ่งที่ต้องการผ่านกูเกิ้ลคะ

Green Search Engine Optimization

SEO สีเขียว Green Search Engine Optimization ด้วย 4 แนวคิด ดังนี้ หนึ่ง จงค้นหาตัวตนหรือจุดยืของเว็ปให้เจอแล้วแสดงออกมา สอง จงหลีกเลี่ยงการคัดลอกของผู้อื่น หากนำสว่นหนึ่งส่วนใดของผู้อื่นมา จงอ้างอิงแหล่งที่มา สาม จงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นเป็นอย่างแก่เยาวชนหรือผู้อ่าน สี่ จงให้คุณค่ากับผู้อ่าน ยึดหลักประโยชน์ของผู้อ่านเป็นสำคัญ และที่สำคัญที่สุด จงอย่าทำอะไรที่ผิดธรรมชาติ หรือผิดวิสัย ให้การนำเสนอผ่านเว็บโซด์ของคุณ

ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เราทีมงานผู้ศึกษา ได้ใช้ขัอมูลปัจจัยการจัดอันดับ SEO จากหลายๆ เว็บไซด์ มาตั้งสมุตติฐานเพื่อทำการศึกษา และเฝ้าดูพฤติกรรมของ Seach Engine พบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อการจัดอันดับ SEO อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อนึ่งการศึกศึกษาครั้งนี้ เราได้จัดทำเนื้อหาเพื่อทดสอบสมมุติฐาน จะมีสัดส่วนความถูกต้องตามลอกาลิทึม เพียง 60:40 เท่านั้น บางส่วนไม่สามารถยืดเป็นแบบอย่างได้คะ หากผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติบ ทางเรายินดีที่จะให้ข้อมูลกับทุกๆท่านคะ โปรดต่ดต่อเรา

ปัจจัยการจัดอันดับของgoogle ที่ใช้ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SEO


Contact Chamedee SEO Team

ส่งข้อความหา Chamedee SEO Team: SEO@chamedee.com
: 093 883 7067


Top